OFERTA NAUKA PŁYWANIA SEMESTR WIOSNA-LATO 2024

 • BYCHAWA
 • BEŁŻYCE
 • LUBLIN
 • WÓLKA ROKICKA

Start semestru w Bychawie planowany jest na 12.02.2024 -  koniec semestru 21.06.2024 

Zajęcia w Bychawie będą odbywać się w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, w godzinach popołudniowych: 15:00 - 20:00

W semestrze wiosna-lato 2024 mamy zaplanowane 17 spotkań - jednostek (harmonogram zajęć do wglądu/pobrania na dole strony, pod przyciskiem - harmonogram)    

Płatność wyłącznie w trybie semestralnym - ilość zajęć w semestrze x cena za jednostkę + jednorazowa opłata za aplikację w wysokości 10 zł za semestr (2 zł - miesiąc). 

Cennik:
Dzieci: 32 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut
Dorośli: 37 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut

Płatność semestralna za jedno dziecko: 544 zł + 10 zł = 554 zł 
Płatność semestralna za jednego dorosłego kursanta: 629 zł + 10 zł = 639 zł 

Rabaty: 
50 zł dla rodzeństw (na drugą i kolejną osobę z rodziny) 
50 zł na drugi i kolejny dzień zajęć w tygodniu
*rabaty nie łączą się

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty (zgłaszamy i ustalamy harmonogram indywidualnie u przedstawiciela szkoły na początku semestru). 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia,  w wysokości 65 zł, w skład kwoty wchodzi lekcja próbna 55 zł oraz 10 zł opłaty za aplikacje. Dla każdego z kursantów oddzielny formularz oraz zaliczka. Instrukcje do dokonania wpłat zaliczek dostaną Państwo na podany w formularzu adres e-mail.  

Dalszych wpłat dokonujemy, po otrzymaniu informacji od organizatora - potwierdzających start zajęć lub po lekcji próbnej.  

Jeśli opiekunowie i kursant decydują się po pierwszej lekcji próbnej na udział w kursie/semestrze nauki pływania, zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet opłaty semestralnej (kwota do zapłaty za semestr zostanie pomniejszona o zaliczkę).    

W ciągu 3 dni od zaksięgowania wpływu zaliczki,  tworzymy kursantowi konto w aplikacji i wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail - zaproszenie do rejestracji w Active Now, gdzie rodzic/kursant aktywują konto poprzez nadanie własnego hasła - pierwsze logowanie do aplikacji. W przypadku nieotrzymania wiadomości, problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny. 

W aplikacji będą mogli Państwo zobaczyć do jakiej grupy został przypisany kursant - dzień, godzina zajęć oraz poziom.

Dzięki aplikacji mogą Państwo zgłaszać nieobecności oraz umawiać się na odrobienie nieobecności, sprawdzać rozliczenia za kurs, sprawdzić harmonogram zajęć. (zachęcamy do zapoznania się z funkcjami aplikacji pod przyciskiem - BAZA WIEDZY ActiveNow). 

Podczas kursu/semestru wiosna-lato 2024 przysługują 3 nieobecności do odrobienia - nieobecności zgłaszamy 24h przed zajęciami, zgłoszenia nieobecności dokonujemy przez aplikację, również poprzez aplikację możemy wybrać dogodny termin odrobienia. W przypadku sytuacji nagłych należy zgłosić nieobecność w aplikacji - mimo komunikatu że jest już za późno oraz poinformować o tym telefonicznie organizatora - umożliwimy odrobienie nagłej nieobecności. 

W Bychawie nie odbywają się zajęcia rodzic + dziecko (od 3 mies. do 3 r.ż.)  

Start semestru w Bełżycach planowany jest na 12.02.2024 -  koniec semestru 22.06.2024 

Zajęcia w Bełżycach będą odbywać się w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach popołudniowych 16:00 - 20:00, oraz soboty w godzinach 10:00 -13:00.

W semestrze wiosna-lato 2024 mamy zaplanowane 17 spotkań - jednostek (harmonogram zajęć do wglądu/pobrania na dole strony, pod przyciskiem - harmonogram)    

Płatność wyłącznie w trybie semestralnym - ilość zajęć w semestrze x cena za jednostkę + jednorazowa opłata za aplikację w wysokości 10 zł za semestr (2 zł - miesiąc).

Cennik:
Dzieci: 32 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut
Dorośli: 37 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut

Płatność semestralna za jedno dziecko: 544 zł + 10 zł = 554 zł 
Płatność semestralna za jednego dorosłego kursanta: 629 zł + 10 zł = 639 zł 

Rabaty:
50 zł dla rodzeństw (na drugą i kolejną osobę z rodziny)
50 zł na drugi i kolejny dzień zajęć w tygodniu
*rabaty nie łączą się

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty (zgłaszamy i ustalamy harmonogram indywidualnie u przedstawiciela szkoły na początku semestru). 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia,  w wysokości 65 zł, w skład kwoty wchodzi lekcja próbna 55 zł oraz 10 zł opłaty za aplikacje. Dla każdego z kursantów oddzielny formularz oraz zaliczka. Instrukcje do dokonania wpłat zaliczek dostaną Państwo na podany w formularzu adres e-mail.  

Dalszych wpłat dokonujemy, po otrzymaniu informacji od organizatora - potwierdzających start zajęć lub po lekcji próbnej.  

Jeśli opiekunowie i kursant decydują się po pierwszej lekcji próbnej na udział w kursie/semestrze nauki pływania, zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet opłaty semestralnej (kwota do zapłaty za semestr zostanie pomniejszona o zaliczkę).    

W ciągu 3 dni od zaksięgowania wpływu zaliczki,  tworzymy kursantowi konto w aplikacji i wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail - zaproszenie do rejestracji w Active Now, gdzie rodzic/kursant aktywują konto poprzez nadanie własnego hasła - pierwsze logowanie do aplikacji. W przypadku nieotrzymania wiadomości, problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny. 

W aplikacji będą mogli Państwo zobaczyć do jakiej grupy został przypisany kursant - dzień, godzina zajęć oraz poziom.

Dzięki aplikacji mogą Państwo zgłaszać nieobecności oraz umawiać się na odrobienie nieobecności, sprawdzać rozliczenia za kurs, sprawdzić harmonogram zajęć. (zachęcamy do zapoznania się z funkcjami aplikacji pod przyciskiem - BAZA WIEDZY ActiveNow). 

Podczas kursu/semestru wiosna-lato 2024 przysługują 3 nieobecności do odrobienia - nieobecności zgłaszamy 24h przed zajęciami, zgłoszenia nieobecności dokonujemy przez aplikację, również poprzez aplikację możemy wybrać dogodny termin odrobienia. W przypadku sytuacji nagłych należy zgłosić nieobecność w aplikacji - mimo komunikatu że jest już za późno oraz poinformować o tym telefonicznie organizatora - umożliwimy odrobienie nagłej nieobecności. 

W Bełżycach nie odbywają się zajęcia rodzic + dziecko (od 3 mies. do 3 r.ż.)  

Start semestru w Lublinie planowany jest na 17.02.2024 -  koniec semestru 23.06.2024 

Zajęcia w Lublinie  będą odbywać się w sobotę i niedzielę w godzinach popołudniowych 14:00 -17:00

W semestrze wiosna-lato 2024 mamy zaplanowane 17 spotkań - jednostek (terminarz zajęć do wglądu/pobrania na dole strony, pod przyciskiem - harmonogram)    

Płatność wyłącznie w trybie semestralnym - ilość zajęć w semestrze x cena za jednostkę + jednorazowa opłata za aplikację w wysokości 10 zł za semestr (2 zł - miesiąc).

Cennik:
Dzieci: 38 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut
Dorośli: 40 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut

Zajęcia rodzic z dzieckiem(jeden opiekun): 40 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut (30 minut zajęć + 15 minut czasu na zabawę/konsultacje z instruktorem prowadzącym)     

Płatność semestralna za jedno dziecko: 646  zł + 10 zł = 656 zł 
Płatność semestralna za jednego dorosłego kursanta: 680 zł + 10 zł = 690 zł
Płatność semestralna za zajęcia rodzic z dzieckiem: 680 zł + 10 zł = 690 zł   

Rabaty:
50 zł dla rodzeństw (na drugą i kolejną osobę z rodziny)
50 zł na drugi i kolejny dzień zajęć w tygodniu
*rabaty nie łączą się

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty (zgłaszamy i ustalamy harmonogram indywidualnie u przedstawiciela szkoły na początku semestru). 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia,  w wysokości 65 zł, w skład kwoty wchodzi lekcja próbna 55 zł oraz 10 zł opłaty za aplikacje. Dla każdego z kursantów oddzielny formularz oraz zaliczka. Instrukcje do dokonania wpłat zaliczek dostaną Państwo na podany w formularzu adres e-mail.  

Dalszych wpłat dokonujemy, po otrzymaniu informacji od organizatora - potwierdzających start zajęć lub po lekcji próbnej.  

Jeśli opiekunowie i kursant decydują się po pierwszej lekcji próbnej na udział w kursie/semestrze nauki pływania, zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet opłaty semestralnej (kwota do zapłaty za semestr zostanie pomniejszona o zaliczkę).    

W ciągu 3 dni od zaksięgowania wpływu zaliczki, tworzymy kursantowi konto w aplikacji i wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail - zaproszenie do rejestracji w Active Now, gdzie rodzic/kursant aktywują konto poprzez nadanie własnego hasła - pierwsze logowanie do aplikacji. W przypadku nieotrzymania wiadomości, problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny. 

W aplikacji będą mogli Państwo zobaczyć do jakiej grupy został przypisany kursant - dzień, godzina zajęć oraz poziom.

Dzięki aplikacji mogą Państwo zgłaszać nieobecności oraz umawiać się na odrobienie nieobecności, sprawdzać rozliczenia za kurs, sprawdzić harmonogram zajęć. (zachęcamy do zapoznania się z funkcjami aplikacji pod przyciskiem - BAZA WIEDZY ActiveNow). 

Podczas kursu/semestru wiosna-lato 2024 przysługują 3 nieobecności do odrobienia - nieobecności zgłaszamy 24h przed zajęciami, zgłoszenia nieobecności dokonujemy przez aplikację, również poprzez aplikację możemy wybrać dogodny termin odrobienia. W przypadku sytuacji nagłych należy zgłosić nieobecność w aplikacji - mimo komunikatu że jest już za późno oraz poinformować o tym telefonicznie organizatora - umożliwimy odrobienie nagłej nieobecności. 

Start semestru w Wólce Rokickiej  planowany jest na 15.02.2024 -  koniec semestru 20.06.2024 

Zajęcia w Lublinie  będą odbywać się w czwartek w godzinach popołudniowych 16-20.  

W semestrze wiosna-lato 2024 mamy zaplanowane 17 spotkań - jednostek (terminarz zajęć do wglądu/pobrania na dole strony, pod przyciskiem - harmonogram)    

Płatność wyłącznie w trybie semestralnym - ilość zajęć w semestrze x cena za jednostkę + jednorazowa opłata za aplikację w wysokości 10 zł za semestr (2 zł - miesiąc).

Cennik:
Dzieci: 38 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut
Dorośli: 40 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut

Zajęcia rodzic z dzieckiem(jeden opiekun): 40 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut (30 minut zajęć + 15 minut czasu na zabawę/konsultacje z instruktorem prowadzącym)     

Płatność semestralna za jedno dziecko: 646  zł + 10 zł = 656 zł
Płatność semestralna za jednego dorosłego kursanta: 680 zł + 10 zł = 690 zł 
Płatność semestralna za zajęcia rodzic z dzieckiem: 680 zł + 10 zł = 690 zł   

Rabaty: 
50 zł dla rodzeństw (na drugą i kolejną osobę z rodziny) 
50 zł na drugi i kolejny dzień zajęć w tygodniu
*rabaty nie łączą się

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty (zgłaszamy i ustalamy harmonogram indywidualnie u przedstawiciela szkoły na początku semestru). 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia,  w wysokości 65 zł, w skład kwoty wchodzi lekcja próbna 55 zł oraz 10 zł opłaty za aplikacje. Dla każdego z kursantów oddzielny formularz oraz zaliczka. Instrukcje do dokonania wpłat zaliczek dostaną Państwo na podany w formularzu adres e-mail.  

Dalszych wpłat dokonujemy, po otrzymaniu informacji od organizatora - potwierdzających start zajęć lub po lekcji próbnej.  

Jeśli opiekunowie i kursant decydują się po pierwszej lekcji próbnej na udział w kursie/semestrze nauki pływania, zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet opłaty semestralnej (kwota do zapłaty za semestr zostanie pomniejszona o zaliczkę).    

W ciągu 3 dni od zaksięgowania wpływu zaliczki, tworzymy kursantowi konto w aplikacji i wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail - zaproszenie do rejestracji w Active Now, gdzie rodzic/kursant aktywują konto poprzez nadanie własnego hasła - pierwsze logowanie do aplikacji. W przypadku nieotrzymania wiadomości, problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny. 

W aplikacji będą mogli Państwo zobaczyć do jakiej grupy został przypisany kursant - dzień, godzina zajęć oraz poziom.

Dzięki aplikacji mogą Państwo zgłaszać nieobecności oraz umawiać się na odrobienie nieobecności, sprawdzać rozliczenia za kurs, sprawdzić harmonogram zajęć. (zachęcamy do zapoznania się z funkcjami aplikacji pod przyciskiem - BAZA WIEDZY ActiveNow). 

Podczas kursu/semestru wiosna-lato 2024 przysługują 3 nieobecności do odrobienia - nieobecności zgłaszamy 24h przed zajęciami, zgłoszenia nieobecności dokonujemy przez aplikację, również poprzez aplikację możemy wybrać dogodny termin odrobienia. W przypadku sytuacji nagłych należy zgłosić nieobecność w aplikacji - mimo komunikatu że jest już za późno oraz poinformować o tym telefonicznie organizatora - umożliwimy odrobienie nagłej nieobecności.

 • BYCHAWA
 • BEŁŻYCE
 • LUBLIN
 • WÓLKA ROKICKA

Start semestru w Bychawie planowany jest na 12.02.2024 -  koniec semestru 21.06.2024 

Zajęcia w Bychawie będą odbywać się w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek, w godzinach popołudniowych: 15:00 - 20:00

W semestrze wiosna-lato 2024 mamy zaplanowane 17 spotkań - jednostek (harmonogram zajęć do wglądu/pobrania na dole strony, pod przyciskiem - harmonogram)    

Płatność wyłącznie w trybie semestralnym - ilość zajęć w semestrze x cena za jednostkę + jednorazowa opłata za aplikację w wysokości 10 zł za semestr (2 zł - miesiąc). 

Cennik:
Dzieci: 32 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut
Dorośli: 37 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut

Płatność semestralna za jedno dziecko: 544 zł + 10 zł = 554 zł 
Płatność semestralna za jednego dorosłego kursanta: 629 zł + 10 zł = 639 zł 

Rabaty: 
50 zł dla rodzeństw (na drugą i kolejną osobę z rodziny) 
50 zł na drugi i kolejny dzień zajęć w tygodniu
*rabaty nie łączą się

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty (zgłaszamy i ustalamy harmonogram indywidualnie u przedstawiciela szkoły na początku semestru). 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia,  w wysokości 65 zł, w skład kwoty wchodzi lekcja próbna 55 zł oraz 10 zł opłaty za aplikacje. Dla każdego z kursantów oddzielny formularz oraz zaliczka. Instrukcje do dokonania wpłat zaliczek dostaną Państwo na podany w formularzu adres e-mail.  

Dalszych wpłat dokonujemy, po otrzymaniu informacji od organizatora - potwierdzających start zajęć lub po lekcji próbnej.  

Jeśli opiekunowie i kursant decydują się po pierwszej lekcji próbnej na udział w kursie/semestrze nauki pływania, zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet opłaty semestralnej (kwota do zapłaty za semestr zostanie pomniejszona o zaliczkę).    

W ciągu 3 dni od zaksięgowania wpływu zaliczki,  tworzymy kursantowi konto w aplikacji i wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail - zaproszenie do rejestracji w Active Now, gdzie rodzic/kursant aktywują konto poprzez nadanie własnego hasła - pierwsze logowanie do aplikacji. W przypadku nieotrzymania wiadomości, problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny. 

W aplikacji będą mogli Państwo zobaczyć do jakiej grupy został przypisany kursant - dzień, godzina zajęć oraz poziom.

Dzięki aplikacji mogą Państwo zgłaszać nieobecności oraz umawiać się na odrobienie nieobecności, sprawdzać rozliczenia za kurs, sprawdzić harmonogram zajęć. (zachęcamy do zapoznania się z funkcjami aplikacji pod przyciskiem - BAZA WIEDZY ActiveNow). 

Podczas kursu/semestru wiosna-lato 2024 przysługują 3 nieobecności do odrobienia - nieobecności zgłaszamy 24h przed zajęciami, zgłoszenia nieobecności dokonujemy przez aplikację, również poprzez aplikację możemy wybrać dogodny termin odrobienia. W przypadku sytuacji nagłych należy zgłosić nieobecność w aplikacji - mimo komunikatu że jest już za późno oraz poinformować o tym telefonicznie organizatora - umożliwimy odrobienie nagłej nieobecności. 

W Bychawie nie odbywają się zajęcia rodzic + dziecko (od 3 mies. do 3 r.ż.)  

Start semestru w Bełżycach planowany jest na 12.02.2024 -  koniec semestru 22.06.2024 

Zajęcia w Bełżycach będą odbywać się w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godzinach popołudniowych 16:00 - 20:00, oraz soboty w godzinach 10:00 -13:00.

W semestrze wiosna-lato 2024 mamy zaplanowane 17 spotkań - jednostek (harmonogram zajęć do wglądu/pobrania na dole strony, pod przyciskiem - harmonogram)    

Płatność wyłącznie w trybie semestralnym - ilość zajęć w semestrze x cena za jednostkę + jednorazowa opłata za aplikację w wysokości 10 zł za semestr (2 zł - miesiąc).

Cennik:
Dzieci: 32 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut
Dorośli: 37 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut

Płatność semestralna za jedno dziecko: 544 zł + 10 zł = 554 zł 
Płatność semestralna za jednego dorosłego kursanta: 629 zł + 10 zł = 639 zł 

Rabaty:
50 zł dla rodzeństw (na drugą i kolejną osobę z rodziny)
50 zł na drugi i kolejny dzień zajęć w tygodniu
*rabaty nie łączą się

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty (zgłaszamy i ustalamy harmonogram indywidualnie u przedstawiciela szkoły na początku semestru). 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia,  w wysokości 65 zł, w skład kwoty wchodzi lekcja próbna 55 zł oraz 10 zł opłaty za aplikacje. Dla każdego z kursantów oddzielny formularz oraz zaliczka. Instrukcje do dokonania wpłat zaliczek dostaną Państwo na podany w formularzu adres e-mail.  

Dalszych wpłat dokonujemy, po otrzymaniu informacji od organizatora - potwierdzających start zajęć lub po lekcji próbnej.  

Jeśli opiekunowie i kursant decydują się po pierwszej lekcji próbnej na udział w kursie/semestrze nauki pływania, zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet opłaty semestralnej (kwota do zapłaty za semestr zostanie pomniejszona o zaliczkę).    

W ciągu 3 dni od zaksięgowania wpływu zaliczki,  tworzymy kursantowi konto w aplikacji i wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail - zaproszenie do rejestracji w Active Now, gdzie rodzic/kursant aktywują konto poprzez nadanie własnego hasła - pierwsze logowanie do aplikacji. W przypadku nieotrzymania wiadomości, problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny. 

W aplikacji będą mogli Państwo zobaczyć do jakiej grupy został przypisany kursant - dzień, godzina zajęć oraz poziom.

Dzięki aplikacji mogą Państwo zgłaszać nieobecności oraz umawiać się na odrobienie nieobecności, sprawdzać rozliczenia za kurs, sprawdzić harmonogram zajęć. (zachęcamy do zapoznania się z funkcjami aplikacji pod przyciskiem - BAZA WIEDZY ActiveNow). 

Podczas kursu/semestru wiosna-lato 2024 przysługują 3 nieobecności do odrobienia - nieobecności zgłaszamy 24h przed zajęciami, zgłoszenia nieobecności dokonujemy przez aplikację, również poprzez aplikację możemy wybrać dogodny termin odrobienia. W przypadku sytuacji nagłych należy zgłosić nieobecność w aplikacji - mimo komunikatu że jest już za późno oraz poinformować o tym telefonicznie organizatora - umożliwimy odrobienie nagłej nieobecności. 

W Bełżycach nie odbywają się zajęcia rodzic + dziecko (od 3 mies. do 3 r.ż.)  

Start semestru w Lublinie planowany jest na 17.02.2024 -  koniec semestru 23.06.2024 

Zajęcia w Lublinie  będą odbywać się w sobotę i niedzielę w godzinach popołudniowych 14:00 -17:00

W semestrze wiosna-lato 2024 mamy zaplanowane 17 spotkań - jednostek (terminarz zajęć do wglądu/pobrania na dole strony, pod przyciskiem - harmonogram)    

Płatność wyłącznie w trybie semestralnym - ilość zajęć w semestrze x cena za jednostkę + jednorazowa opłata za aplikację w wysokości 10 zł za semestr (2 zł - miesiąc).

Cennik:
Dzieci: 38 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut
Dorośli: 40 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut

Zajęcia rodzic z dzieckiem(jeden opiekun): 40 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut (30 minut zajęć + 15 minut czasu na zabawę/konsultacje z instruktorem prowadzącym)     

Płatność semestralna za jedno dziecko: 646  zł + 10 zł = 656 zł 
Płatność semestralna za jednego dorosłego kursanta: 680 zł + 10 zł = 690 zł
Płatność semestralna za zajęcia rodzic z dzieckiem: 680 zł + 10 zł = 690 zł   

Rabaty:
50 zł dla rodzeństw (na drugą i kolejną osobę z rodziny)
50 zł na drugi i kolejny dzień zajęć w tygodniu
*rabaty nie łączą się

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty (zgłaszamy i ustalamy harmonogram indywidualnie u przedstawiciela szkoły na początku semestru). 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia,  w wysokości 65 zł, w skład kwoty wchodzi lekcja próbna 55 zł oraz 10 zł opłaty za aplikacje. Dla każdego z kursantów oddzielny formularz oraz zaliczka. Instrukcje do dokonania wpłat zaliczek dostaną Państwo na podany w formularzu adres e-mail.  

Dalszych wpłat dokonujemy, po otrzymaniu informacji od organizatora - potwierdzających start zajęć lub po lekcji próbnej.  

Jeśli opiekunowie i kursant decydują się po pierwszej lekcji próbnej na udział w kursie/semestrze nauki pływania, zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet opłaty semestralnej (kwota do zapłaty za semestr zostanie pomniejszona o zaliczkę).    

W ciągu 3 dni od zaksięgowania wpływu zaliczki, tworzymy kursantowi konto w aplikacji i wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail - zaproszenie do rejestracji w Active Now, gdzie rodzic/kursant aktywują konto poprzez nadanie własnego hasła - pierwsze logowanie do aplikacji. W przypadku nieotrzymania wiadomości, problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny. 

W aplikacji będą mogli Państwo zobaczyć do jakiej grupy został przypisany kursant - dzień, godzina zajęć oraz poziom.

Dzięki aplikacji mogą Państwo zgłaszać nieobecności oraz umawiać się na odrobienie nieobecności, sprawdzać rozliczenia za kurs, sprawdzić harmonogram zajęć. (zachęcamy do zapoznania się z funkcjami aplikacji pod przyciskiem - BAZA WIEDZY ActiveNow). 

Podczas kursu/semestru wiosna-lato 2024 przysługują 3 nieobecności do odrobienia - nieobecności zgłaszamy 24h przed zajęciami, zgłoszenia nieobecności dokonujemy przez aplikację, również poprzez aplikację możemy wybrać dogodny termin odrobienia. W przypadku sytuacji nagłych należy zgłosić nieobecność w aplikacji - mimo komunikatu że jest już za późno oraz poinformować o tym telefonicznie organizatora - umożliwimy odrobienie nagłej nieobecności. 

Start semestru w Wólce Rokickiej  planowany jest na 15.02.2024 -  koniec semestru 20.06.2024 

Zajęcia w Lublinie  będą odbywać się w czwartek w godzinach popołudniowych 16-20.  

W semestrze wiosna-lato 2024 mamy zaplanowane 17 spotkań - jednostek (terminarz zajęć do wglądu/pobrania na dole strony, pod przyciskiem - harmonogram)    

Płatność wyłącznie w trybie semestralnym - ilość zajęć w semestrze x cena za jednostkę + jednorazowa opłata za aplikację w wysokości 10 zł za semestr (2 zł - miesiąc).

Cennik:
Dzieci: 38 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut
Dorośli: 40 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut

Zajęcia rodzic z dzieckiem(jeden opiekun): 40 zł - jedna lekcja trwająca 45 minut (30 minut zajęć + 15 minut czasu na zabawę/konsultacje z instruktorem prowadzącym)     

Płatność semestralna za jedno dziecko: 646  zł + 10 zł = 656 zł
Płatność semestralna za jednego dorosłego kursanta: 680 zł + 10 zł = 690 zł 
Płatność semestralna za zajęcia rodzic z dzieckiem: 680 zł + 10 zł = 690 zł   

Rabaty: 
50 zł dla rodzeństw (na drugą i kolejną osobę z rodziny) 
50 zł na drugi i kolejny dzień zajęć w tygodniu
*rabaty nie łączą się

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na 2 lub 3 raty (zgłaszamy i ustalamy harmonogram indywidualnie u przedstawiciela szkoły na początku semestru). 

Warunkiem rezerwacji miejsca w grupie jest wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki w ciągu 3 dni od wysłania zgłoszenia,  w wysokości 65 zł, w skład kwoty wchodzi lekcja próbna 55 zł oraz 10 zł opłaty za aplikacje. Dla każdego z kursantów oddzielny formularz oraz zaliczka. Instrukcje do dokonania wpłat zaliczek dostaną Państwo na podany w formularzu adres e-mail.  

Dalszych wpłat dokonujemy, po otrzymaniu informacji od organizatora - potwierdzających start zajęć lub po lekcji próbnej.  

Jeśli opiekunowie i kursant decydują się po pierwszej lekcji próbnej na udział w kursie/semestrze nauki pływania, zaliczka zostanie zaksięgowana na poczet opłaty semestralnej (kwota do zapłaty za semestr zostanie pomniejszona o zaliczkę).    

W ciągu 3 dni od zaksięgowania wpływu zaliczki, tworzymy kursantowi konto w aplikacji i wysyłamy na podany w zgłoszeniu adres e-mail - zaproszenie do rejestracji w Active Now, gdzie rodzic/kursant aktywują konto poprzez nadanie własnego hasła - pierwsze logowanie do aplikacji. W przypadku nieotrzymania wiadomości, problemów z logowaniem prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny. 

W aplikacji będą mogli Państwo zobaczyć do jakiej grupy został przypisany kursant - dzień, godzina zajęć oraz poziom.

Dzięki aplikacji mogą Państwo zgłaszać nieobecności oraz umawiać się na odrobienie nieobecności, sprawdzać rozliczenia za kurs, sprawdzić harmonogram zajęć. (zachęcamy do zapoznania się z funkcjami aplikacji pod przyciskiem - BAZA WIEDZY ActiveNow). 

Podczas kursu/semestru wiosna-lato 2024 przysługują 3 nieobecności do odrobienia - nieobecności zgłaszamy 24h przed zajęciami, zgłoszenia nieobecności dokonujemy przez aplikację, również poprzez aplikację możemy wybrać dogodny termin odrobienia. W przypadku sytuacji nagłych należy zgłosić nieobecność w aplikacji - mimo komunikatu że jest już za późno oraz poinformować o tym telefonicznie organizatora - umożliwimy odrobienie nagłej nieobecności.

Informacja do zapisów

Kursanci kontynuujących zajęcia (uczęszczających na zajęcia w semestrze jesień-zima 2023/24)  – prosimy o wypełnienie formularza do pola –  zaznacz odpowiedź: wybierz – ,,Kontynuacja nauki pływania’’ w przypadku jeśli chcą Państwo kontynuować dotychczasowe zajęcia, bez zmiany terminu i lokalizacji.

Nowi kursanci oraz kursanci kontynuujący chcący dokonać zmiany terminu, bądź lokalizacji w semestrze wiosna-lato 2024, prosimy o uzupełnienie wszystkich pól w formularzu.

WSKAZÓWKI - DO ZAPISÓW

 • Prosimy o wypełnianie osobnego formularza dla każdego z kursantów(rodzeństwa, rodzina – każdy kursant oddzielnie).  
 • Dyspozycyjność – prosimy o podanie dyspozycyjności szerszej niż jeden dzień w wyznaczonym na to miejscu – szczególnie w przypadku rodzeństw; chęci równoczesnej nauki pływania, rodzica i dziecka lub większych grup znajomych. (np. pasują nam również środy po godzinie 15). 
 • Jeśli chcą Państwo aby kursanci byli w jednej grupie lub mieli zajęcia o jednej godzinie – rodzeństwa, rodzina,  znajomi, wspólny dojazd – prosimy o taką informację w miejscu zatytułowanym; ,,Uwagi, prośby pytania…’’ – znacznie ułatwi to nam i Państwu organizację zajęć. (np. zajęcia w tym samym terminie ze starszym bratem – Janem Nowak) 
 • Prosimy o kontakt telefoniczny jeśli będą Państwo mieli pytania/wątpliwości podczas wypełniania formularza, chętnie pomożemy. 
 • Prosimy o sprawdzenie poprawności danych przed wysłaniem formularza, w szczególności danych kontaktowych – numeru telefonu oraz adresu e-mail. 
 • W przypadku zmian dyspozycyjności po wysłaniu formularza prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia nowego dogodnego terminu zajęć.  

Zapisz się